ස්වප්න – Swapna

ISBN – 9789553111906

ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන 2019 අවසන් පූර්ව වටයේ පොත් 12 ට තේරු පොතකි

කොසොල් රජතුමා දුටු සිහින දහය බුදුන් වහන්සේ විග්‍රහ කර ඇති ආකාරයත් එම සිහින පිලිබඳ විග්‍රහ සැබෑ වී ඇති ආකාරයත් මත පදනම්ව ඇත

රු650.00 රු585.00

Compare
ISBN 9789553111906
Publisher Sarasavi Publishers
Pages
Weight
Weight 350 kg