ස්වප්න – Swapna

ISBN – 9789553111906

ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන 2019 අවසන් පූර්ව වටයේ පොත් 12 ට තේරු පොතකි

කොසොල් රජතුමා දුටු සිහින දහය බුදුන් වහන්සේ විග්‍රහ කර ඇති ආකාරයත් එම සිහින පිලිබඳ විග්‍රහ සැබෑ වී ඇති ආකාරයත් මත පදනම්ව ඇත

රු650.00 රු585.00

6 in stock

Compare
ISBN 9789553111906
Publisher Sarasavi Publishers
Pages
Weight
Weight 350 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “ස්වප්න – Swapna”