තුන්වෙනියා – 3weniya

ISBN – 9789553115898

මම හිතන්නේ දැනටමත් ඔය තුන්දෙනා දන්නවා ඇති මේක සැහෙන රහසිගත , වැදගත් සහ බරපතල ප්‍රශ්නයක්.. දුනුවිල මැතිණිය කිවාය.

හරි… මේ පරික්ශනය බොහොම සිත් ඇදගන්නා සිලු‍යි. මාර්ශල් මද සිනහවකින් කිවේය.
වරදවා වටහාගන්න එපා, මට තෙරෙනවා මේකේ තියන බරපතලකම. නමුත් මගේ හිතේ උද්යොගයක් ඇති වුණා මේ ගැටලුව ගැන

 

රු400.00 රු360.00

Compare
ISBN 9789553115898
Publisher Sarasavi Prakashakayo
Pages 200
Weight
Weight 350 kg