දෙහදක කුඩා නිවහන – A Little House Of Their Own PRE ORDER

2020 ජුලි මස 28 වෙනිදාගෙන් පසු පොත නිකුත් විමෙන් අනතුරුව ප්‍රවහනය කරනු ලැබේ

 

 

ISBN – 9789557080970

කැරොලොයින් ක්විනර් යනු පොත් මාලාවේ LITTLE HOUSE  නිර්මාතෘවරිය වන ලොරා ඉන්ගල්ස් වයිඩර්ගේ මවයි. THE CAROLINE YEARS  ලෙසින් දිග හැරෙන්නේ ලොරාගේ මව විවාහ විමට පෙර කැරොලොයින්ගේ ළමා හා තරුණ කාලය ගෙවි ගිය අන්දමයි

රු530.00 රු425.00

Compare
ISBN 9789557080970
Publisher Samayawardana Poth Hala
Pages
Weight 300g
Weight 350 kg