ආදරයක් හින්දා – Adarayak Hinda

ISBN – 9789554788305

අපි ඇවිද ගිය මල් මාවතේ 

රෝබෝසියා ගස් කපලා

හැන්දෑකරේ පෙම් බස් දෙඩු

පොඩි අවන්හල වහලා

මද මුදු සරින් ඔබ කී කතා

උඩු සුළං ගෙනිහිල්ලා

මං තාම මෙතනම ඉමි බලං

ඔබ මග එතැයි සිතලා

 

රු550.00 රු485.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789554788305
Publisher Sayura Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 g