අලි පැංචා මාලින් – Ali Pancha Malin

ISBN – 9789556973051

දෙවෙනි ලෝක මහා සංග්‍රාමය අවස්ථාවේ බෙස්ෆස්ට් සත්ව උද්‍යානයේන් බේරාගත් ඇතෙක් පිළිබද සත්‍ය කතාව පදනම් කොට ලියවුනු ආශ්වාදනිය හා යුද්ධය පදනම් කරගනිමින් දෙවෙනි ලෝක යුද්ධය හා සම්බන්ධ කරගනිමින් ලියවුන අනුවේදනීය කතාවක්

රු350.00 රු300.00

Compare
ISBN 9789556973051
Publisher Ashirwada Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 kg