අමාපැන් සොයන්නී – Ama Pan Soyanni

ISBN – 9789556779950

අමාපැන් සොයන්නී වු කලී භාරතයේ ප්‍රායන්ත ග්‍රාමයක දිවි ගෙවමින් ජීවන ගමන පුරා සිය ප්‍රේමණීයයන් රැක ගැනීමට අනවරත අරගලයක නිරත වු රුක්මනී නම් අතිශය සරල ගම්බද ස්ත්‍රියගේ මනරම් වූ සුභාෂිත වෘතාන්තයයි

රු500.00 රු400.00

Compare
ISBN 9789556779950
Publisher SURASA (FAST)  PUBLISHERS
Pages
weight 1122
Weight 350 kg