අනන්ත අහස ඔබ – Anantha Ahasa Oba

ISBN – 9786245027002

අඩි දෙක තුනක් පෙරට තබා ඇවිද ගිය ඔ යළි හැරි බැලුවේ ඒ හඩට අවනතවය, හො හඩ නගන මුහුද මිස අහන්ත අහස මිස අන් කවරෙකුවත් නෙත ගැටෙන මානයක වුයේ නැත, මේ සිතයි. සිතුවිළි දැරු නොසන්සුන් කමයි

රු560.00 රු500.00

Compare
ISBN 9786245027002
Publisher Saravi Prakashana
Pages
Weight
Weight 350 kg