අපේ ගම – Ape Gama

ISBN – 9789550201587

දකුණු පළාතේ ගමක වාසය කළ දරුවෙකුගේ සිතුම් පැතුම් වස්තු කොට ගත් අපේ ගම පරිසරය , චරිත හා අත්දැකීම් විසින් ලංකාවේ කවරම ප්‍රදේශයක හෝ වෙසෙන ගැමි දරුවකුගේ අත් දැකීම් වලට සමාන වෙයි. 

රු250.00 රු230.00

Compare
ISBN 9789550201587
Publisher SARASA  PRAKASHAKAYO
Pages 0
Weight 0
Weight 350 kg