අපොයියාව – Apoyiyawa Pre Order

ISBN – 978955

ජුලි 5 වෙනිදා නිකුත් විමෙන් අනතුරුව ප්‍රවාහනය කරනු ලැබේ,

මේ සමගම මහින්ද ප්‍රසාද මස් ඉඹුල මහතාගේ අනෙක් නවකතා ද මිලට ගත හැක

https://bookrack.lk/product-category/authors/mahinda-prasad-masimbula/

 

රු400.00 රු320.00

13 in stock

Compare
ISBN 9789550
Publisher Santhawa Prakashakayo
Pages
Weight 0
Weight 350 kg