පොත් කට්ටල අංක 20

ඉරියව් පවසන තොරතුරු

අපි කුමට ගැටෙමුද?

ඔබේ විරුද්ධ ලින්ගිකයා තේරුම් ගන්න

පිරිමි හා ගැහැනු මෙතරම් වෙනස් ඇයි

රු2,650.00 රු2,120.00

Compare
ISBN
Publisher Wijesooriya Grantha Kendraya
Pages
Weight
Weight 350 kg