අසෙනි කුසුම් සහ සුසුම් – Aseni Kusum ha Susum

ISBN – 9789554788558

රාශිට දුකක් දෙන්නේ නෑ කියලා මං පොරොන්දු වෙනවා ආන්ටි

පොරොන්දු කියන දේවල් රකින්න ලේසි නෑ පුතා

අමාරුවෙන් හරි මම එක කරනවා

ඔයා ඒ ගැන කරදර වෙන්න එපා

ප්ලීස් ආන්ටි මං ඔයාට වැදලා කියන්නම් රාශිව මගෙන් වෙන් කරන්න එපා 

රු550.00 රු485.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789554788558
Publisher Sayura Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 g