අසෙනි කුසුම් සහ සුසුම් – Aseni Kusum ha Susum

ISBN – 9789554788558

රාශිට දුකක් දෙන්නේ නෑ කියලා මං පොරොන්දු වෙනවා ආන්ටි

පොරොන්දු කියන දේවල් රකින්න ලේසි නෑ පුතා

අමාරුවෙන් හරි මම එක කරනවා

ඔයා ඒ ගැන කරදර වෙන්න එපා

ප්ලීස් ආන්ටි මං ඔයාට වැදලා කියන්නම් රාශිව මගෙන් වෙන් කරන්න එපා 

රු550.00 රු485.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789554788558
Publisher Sayura Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 kg