අස්වනු සමයේ පුරහද – Aswanu Samaye Pura hada

ISBN – 978955706148

රෝස් වයිද්ලර්  යනු පොත් මාලාවේ LITTLE HOUSE නිර්මාතෘවරිය වන ලොරා ඉන්ගල්ස් වයිඩර්ගේ දියණියයි. Roger Lea Macbride විසින් රචිත මේ පොත් පෙළ මගින් රෝස් ගේ ජිවිත කතාව විස්තර කෙරෙනු ඇත

රු390.00 රු335.00

Compare
ISBN 978955706148
Publisher Samayawardana Poth Hala
Pages
Weight 300g
Weight 350 g