අවකාශ – Awakasha

ISBN – 9789550929313

ඔන්න මැඩම් වැඩේ පරක්කු කරන්න බැ කිව නිසා මමම ගිහින් රිපෝට් එක අරගෙන ආවා. සියපත්ගේ අනු දැනුම මත එම වාර්තාව රැගෙන ඒමට ගිය දුමිදු එහි මුද්‍රාව නොකඩාම එය සියපත්ගේ අතට පත් කළේය

තැන්ක්ස් දුමිදු මේක එනකල් ම පුදුම නොයිවසිල්ලකින් හිටියේ

රු550.00 රු495.00

Compare
ISBN 9789550929313
Publisher Gaya Ctrayions
Pages 280
Weight
Weight 350 kg