අවසරයි හිනැහෙන්න – Awasarai Hinahenna

ISBN – 9789557829944

සුදු, 

හිතෙන් ගිලිහුන සොදුරු හීනෙක

මතක යලි ඇහැරි…

නෙතේ රග දෙන කදුලු බිදුවක 

සුසුම් වැල් පැටලි.

හිනා ගෙනෙනා වසන්තය යලි 

නුඹ ලගට ගෙනෙමි..

සදාකල් රකීමී

රු590.00 රු470.00

Compare
ISBN 9789557829944
Publisher Thara Prakashana
Pages
Weight 0
Weight 350 kg