ආයුබෝවන් නිහැඩියාව

ISBN – 9789553727657

ඉන් අනතුරුව ඔහු දුරකතනය විසන්ධි කළේය. එදා රාත්‍රියේ හොදින් හැද පැලදගෙන තමාගේ නවාතැනින් පිටත බසින්නට සැරසෙන තරුණයා කාලයක් පුරා කිසිවකුටත් සොයා ගත නොහැකි තැනක සගවා තිබු ලියුමක් අතට ගත්තේය. දැන් පැමින ඇත්තේ මේ ලියුම විනාශ කර දමන්නට සුදුසු මොහොතයි. 

රු750.00 රු660.00

4 in stock

Compare
ISBN 9789553727640
Publisher Muses Publishing
Pages
Weight
Weight 350 kg