බුමරංගය ඔබේ ඇස් දෙක – Boomarangaya Obe as deka

ISBN – 9789554788480

කෙටි වැසි අතර

දීර්ඝව තෙමෙමි

දිගු අකුණු ලත් හෙයින්

සියල්ල කෙටිව පවසමි

මම බියෙනි

ප්‍රේමයෙනි

රු250.00 රු213.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789554788480
Publisher Sayura Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 g