චාර්ලි සහ අරුම පුදුම චොකලට් කම්හල – Charly & chocolate Factory

ISBN – 978955570337-X

මම විලි වොන්කා. මෙ අවුරුද්දේ ළමුන් පස්දෙනෙකුට මගෙ ෆැක්ටරිය නැරඹිමට අවස්තාවක් දෙන්න මම තිරණය කලා..

මේ වාසනාවන්තයින් පස් දෙනාට සියලුම රහස් සහ මායාවන් නැරඹිමටත් අවසර ලැබේ

රු390.00 රු350.00

284 in stock

Compare
ISBN 978955570337-X
Publisher Samayawardana Poth Hala
Pages
Weight 300g
Weight 350 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “චාර්ලි සහ අරුම පුදුම චොකලට් කම්හල – Charly & chocolate Factory”