දග පැන්චා ඒමිල්ගේ හපන්කම් – Emil and His Cleaver pig

ISBN – 9789556772654

එමිල් ගැන අහලා නෑ ? පුදුමයි ලෝකය පුරා රටවල් බොහොමයක ළමා ලපටි වගේම වැඩිහිටියන් කොටි ගණනක් දෙනා පය දග පැන්චා ගැන දන්නවා. එමිල්ගේ චරිතය මැවූ අස්ට්‍රිඩ් ලින්ඩ්ග්‍රීන්ගේ පොත් ලෝකය පුරා භාෂා 85 කට පරිවර්තනය කර තිබෙනවා. ඒ නිසා එමිල් ජීවත්වෙන ස්වීඩනයේ ස්මොලන්තේ , ලොන්නබැරියේ ගමේ අය පමණක් නෙමේ මුළු ලෝකෙම අය එමිල්ගේ දග වැඩ ගැන අහලා තියනවා. පෙනුමෙන් නම් පුංචි එමිල් සුරදුතයෙක් වගේ. එත් එයාගේ වැඩ නම් ඉතින්…. 

නැහැ නැහැ…. කියවලා ම බලන්නකෝ

රු300.00 රු270.00

Compare
ISBN 9789556772654
Publisher Surasa (Fast ) Publication
Pages
Weight 0
Weight 350 kg