ෆොගේට් මි බිම්බා – Forget me Bimba

ISBN –  9789555466448

“බිම්බා”

ගගනිගේ කටහඩින් මම හරි බැලුවෙමි. ඇයගේ මුහුණේ ඇති පිරිසිදු සිනහව රාමුකර සදාකාලයටම මගේ ලග තමා ගන්නට මට සිතේ.

එය මගේ මුළු ආත්මයම කලබා දමන්නේ දෙවරක් තබා එක්වරක්වත් නොසිතාය

 

 

රු480.00 රු430.00

Out of stock

Compare

Product Description

 

ISBN 9789555466448
Publisher TASHEN prakashana
Pages
Weight 0
Weight 350 g