ගෝදානය – GoDanaya

ISBN –  9789556913408

ප්‍රේම් චාන්ද් නම් ශේෂ්ඨ ලේඛකයාගේ විශිෂ්ඨතම කෘතියයි. ගොවිජන ජිවිතයේ යථාර්ථය මෙතරම් ගැඹුරින් නිරුපිත වෙනත් කෘතියක් නොමැති තරම්ය.

චින්තා ලක්ෂ්මි  සිංහ ආරච්චි නම් විශිෂ්ඨ ලේඛිකාව සිංහල සාහිත්‍ය ට දායාද කල අවසන් කෘතිය ද ගෝ දානය යි 

රු960.00 රු770.00

Compare

Product Description

 

ISBN 978955652082
Publisher Wijesooriya Grantha Kendraya
Pages
Weight 0
Weight 350 kg