හිරු මඩල – Hiru Madala

ISBN – 9789556716443

හිරු මඩලක් සේම ප්‍රභාමත් තාරුණ්‍යක් උරුම නොවු ගොවි ජනපද වාසි යව්වනයාගේ අදුරත් , කදුලත් පාඨක දෑසට ගෙනහැර පාන හිරු මඩලද සජිවි බස් වහරින් සහ අව්‍යජ චරිත නිරුපණයත් කදිමට සිත්තම් කළ සිතුවමකි

 

රු450.00 රු405.00

Compare
ISBN 9789556716443
Publisher Sarasavi Publishers
Pages
Weight
Weight 350 kg