හිතුමතේ හිත පුරා මල් පිපේ

ISBN – 9786245409013

Hithumathe Hitha Pura mal Pipe

සිනා මල් පොකුරක් අරන් මගේ

වසන්තය දොරකඩට ආ හැටි

හැගුම් බර රස කවි පොතක් මට

හමුවුනා කියවලාවත් නැති

රු500.00 රු400.00

Compare
ISBN 9786249638907
Publisher Thara Prakashana
Pages
Weight 0
Weight 350 kg