හොද නරක කැත මිනිස්සු – Hoda Naraka Ketha Minissu

ISBN – 9789556673708

දිය ස්වල්පයකින් දඩයක්කරුට යම් ප්‍රාණවත් බවක් ලැබිණි. එහෙත් ඔහු පසුවූයේ ඉතා දුබල තත්ත්වයකය. ඔහුගේ නෙත් සගල හිස් බැල්මෙන් ඒ මේ අත යැවුණ අතර ඉදිමි පැලි ගිය දෙතොල් අතරින් නික්මුනේ නොපැහැදිලි කෙදිරියක් පමණි. 

රු390.00 රු351.00

Compare
ISBN 9789556673708
Publisher  Pahan prakashaka
Pages
Weight
Weight 350 g