මගේ නම නුජුඩ්, වයස 10 යි දික්කසාදයි – I Am Nujood

ISBN – 9789556565287

මම මගේ පියාගේ සහ සහොදරයන්ගේ අණට සැම විටම කිකරු වු අහින්සක ගැමි දැරියක් වෙමි. සැම දෙයකටම එකගවීමට සහ හා කීමට මම පුරුදු වී සිටියෙමි. එහෙත් අද බැ කියා පැවසිමට මම තිරනය කළෙමි

රු350.00 රු315.00

Compare
ISBN 9789556565287
Publisher Sooriya prakashana
Pages 140
Weight 0
Weight 350 kg