කැලෑ හඳ – KaleHada

ISBN – 9789552006473

සිනමා චිත්‍රයට නැගුණු ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රථම සිංහල නවකතාව

 

රු650.00 රු575.00

2 in stock

Compare
ISBN 9789552006473
Publisher  Godage
Pages 340
Weight 011
Weight 350 kg