කෙල්ල – Kella

ISBN – 9789556970425

කෙල්ලෙ

ඇත්තටම ඔයා යන යන තැන කරාදර ආවේ ඔයා ලස්සන නිසාද? නැත්නම් අම්මාගේ පිළුණු ජිවිතෙන් ඔයාට ඉතිරිකරලා ගිය සන්තොසමක් ද ඒක.

මොනවා වුණත් ඔයාගේ ජිවිතේ හැගීම් දැනීම් නැති කළේ නම් , ගැනුන්ගේ නිමක් නැති කෘරකම් ,එත් මිනිස්සු නම් කියන්නේ ගැනියෙක්ව හොදින්ම තෙරුම් ගන්න පුලුවන් තවත් ගැනියෙක්ට විතරයි කියලා

ගහගෙන යන ජිවිතේ එල්ලෙන්න තිබුණ එකම පිදුරු ගහ වෙච්ච ඔයාගේ ආදරේ වෙනුවෙන් සන්තකේ තිබුන සේරම දමල ගහලා ගියොත් ඔයා නරක ගැනියෙක් වෙයිද ? එතකොට

කෙල්ල , ගැහැනියක් කරන්නේ ආදරයද , කෘරකමද?

රු600.00 රු510.00

Compare
ISBN 9789556970425
Publisher Ashirwada
Pages
Weight 0
Weight 350 kg