කොහොඹා ඇල්ල – Kohomba Alla

ISBN – 9789550225507

ධර්මය කියන්නේ වෙනත් කවුරුහරි දේශනා කරපු දෙයක්.. මට වෙන කාගෙවත් ධර්මයකින් වැඩක් නැ හාදයා….. මට මගේම ධර්මයක් තියනවා.
මේ ගිනිගෙන දැවෙන ලොකයේ – අවීචියේ නායකයා යමරජු කීවේය.

රු750.00 රු675.00

Compare
ISBN 9789550225507
Publisher Warna graphics And  Prakashana
Pages 316
Weight
Weight 350 kg