කොහොඹා ඇල්ල – Kohomba Alla

ISBN – 9789550225507

ධර්මය කියන්නේ වෙනත් කවුරුහරි දේශනා කරපු දෙයක්.. මට වෙන කාගෙවත් ධර්මයකින් වැඩක් නැ හාදයා….. මට මගේම ධර්මයක් තියනවා.
මේ ගිනිගෙන දැවෙන ලොකයේ – අවීචියේ නායකයා යමරජු කීවේය.

රු750.00 රු675.00

Compare
ISBN 9789550225507
Publisher Warna graphics And  Prakashana
Pages 316
Weight
Weight 350 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “කොහොඹා ඇල්ල – Kohomba Alla”