ක්ෂිතිජ ඉම – Kshithija Ima

ISBN – 9789551822835

මුළු මහත් නගරයක් මැරවර බලයෙන් තැති ගන්වමින් තම අණසක පතුරුවලු බිහිසුනු දාමරිකයකුට විරුද්ධව දරුණු මිනිමරුවෙක් මැද ජිවිතයත් මරණයත් අතර බිහිසුනු සටනක යෙදූණු ජොනී, බොක්සින් තරගයකින් පසු බලාපොරොත්තු වුයේ ඩොලර් 500 ක සුළු මුදලක් උපයා ගැනිමටය. නමුත් අවසානයේ ඔහුට ඩොලර් මිලියන කාලක මුදල් සම්භාරයක් හිමිකර ගැනිමට අවස්තාව උදාවිය

රු350.00 රු315.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789551822835
Publisher SURASA (FAST)  PUBLISHERS
Pages
0
Weight 350 g