කුලවි – Kulavi

ISBN – 9789550225484

මන් උඹව මරණවා….. මන් උඹව මරණවා…..
එදා පාසල් ගේට්ටුව ළග පිස්සෙක්සේ කැගැසුවේ සජිව් දෙව්ජාන් – ඒ නුඹය. වෙනදා සිරුවට පිරන හිසකේ අවුල්ව කදුලින් දහඩියෙන් පෙගුණ ඔබේ සුදු මුහුන දෙස මා බලා උන්නේ අදහාගන්නට බැරිවය……

එත්……
කොහොම විශ්වාස කරන්නද?

රු590.00 රු530.00

Compare
ISBN 9789550225484
Publisher Warna graphics And  Prakashana
Pages 288
Weight
Weight 350 kg