විල් තෙරේ පුන්චි නගරය – Little City By The Lake

ISBN – 9789557080857

කැරොලොයින් ක්විනර් යනු පොත් මාලාවේ LITTLE HOUSE  නිර්මාතෘවරිය වන ලොරා ඉන්ගල්ස් වයිඩර්ගේ මවයි. THE CAROLINE YEARS  ලෙසින් දිග හැරෙන්නේ ලොරාගේ මව විවාහ විමට පෙර කැරොලොයින්ගේ ළමා හා තරුණ කාලය ගෙවි ගිය අන්දමයි

රු475.00 රු430.00

Compare
ISBN 9789557080857
Publisher Samayawardana Poth Hala
Pages
Weight 300g
Weight 350 kg