වන වදුලේ පුන්චි ගෙදර – Little Clearing in the Woods

පුනර්මුද්‍රන 2020 ජුලි මස 28 වෙනිදාගෙන් පසු නිකුත් විමෙන් අනතුරුව ප්‍රවහනය කරනු ලැබේ

ISBN – 9789555708562

කැරොලොයින් ක්විනර් යනු පොත් මාලාවේ LITTLE HOUSE  නිර්මාතෘවරිය වන ලොරා ඉන්ගල්ස් වයිඩර්ගේ මවයි. THE CAROLINE YEARS  ලෙසින් දිග හැරෙන්නේ ලොරාගේ මව විවාහ විමට පෙර කැරොලොයින්ගේ ළමා හා තරුණ කාලය ගෙවි ගිය අන්දමයි

රු420.00 රු380.00

Compare
ISBN 9789555708562
Publisher Samayawardana Poth Hala
Pages
Weight 300g
Weight 350 g