ගිනි කන්දක් හරහා මිහිමඩල මැදට හා lokaya wata asu dawsakin

ISBN – 9789559593056

ගිනි කන්දක් හරහා මිහිමඩල මැදට  – ස්නේෆිල් ගිනිකන්දේ ආවාටය දිගේ පහලට බහින්න. මහා පොලව මැදට ඔබට ලගාවිය හැක

ලෝකය වටා අසු දවසකින් – මං කැමති රන් පවුම් 20000ක් ඔට්ටු අල්ලන්න. මම ලෝකේ වටේ ගිහින් එනවා දින අසුවකින්

 

 

රු375.00 රු320.00

Compare
ISBN 9789559593056
Publisher Chandana Mendis Prakashana
Pages
Weight 0
Weight 350 g