ධවල අන්ධකාරය – Mahashweta

ISBN – 9789556779455

නිදන කාමරයට ගිය ඈ එහි දොර වසා ගත්තා ය. එහෙත් අගුල නොදැම්මා ය. ඇය තමා හැද සිටි සාරිය ගලවා දමන්නට සුදානම් වනවාත් සමගම සැනෙකින් අත් දෙකක් ඇගේ උරහිස මත පතිතවනු ඇයට දැණිනි. එසැණින් ඔහු කවුදැයි තේරුම් ගත් ඇ මහත් බියට පත් වූවාය. කුමක් කල යුතු දැයි නොදත්තාය.

 

රු450.00 රු360.00

Compare
ISBN 9789556779455
Publisher SURASA (FAST)  PUBLISHERS
Pages
Weight 0
Weight 350 kg