මායා බන්ධන – Maya Bandana

ISBN –  9789556564266

ඔය අවුරුදු හතක විතර දරුවෙක්. තුන් කුලුදුල් දරුවෝ තමා පිල්ලිවලට ගන්නේ. එතකොට බලේ වැඩියි. ඉතින් අම්මයි තාත්තයි පවුල් දෙකේ වැඩිමල් නම් ඉපදෙන දරුවා තුන් කුලුදුල්. එහෙම විවාහ සිද්ද වෙන්නේ කලාතුරකින්. ඉතින් තුන් කුලුදුල් දරුවෙක් මැරෙනකන් අපේ කට්ටඩි රාල බලාගෙන ඉන්නවා. වළලලා දවස් තුන යන්න කලින් මිනිය ගොඩ ගන්නවා. ඊට පස්සේ සියලු ආවතේව කරලා පිල්ලිය හදා ගන්නවා. ඔය තියෙන්නේ මම හදා ගත්ත පිල්ලිය 

රු460.00 රු410.00

Compare

Product Description

 

ISBN 9789556564266
Publisher Sooriya prakashana
Pages
Weight 0
Weight 350 g