මයා හෝටලය – Maya Hotalaya

ISBN –  9789553113948

නවතම කුතුහලය හා අද්භූතය දනවන නවකතාවයි සීත කදුකරයේ මධු සමය ගත කරන්නට යන සුරලි සහ ජනේෂ් නම් තරුණ පෙම්යුවල මුල්ම මිහිදුම් පිරි සැන්දෑවේ පටන්ම, අත් විදින්නේ අත්භූත අත්දැකීම් රාශියකි.

රු300.00 රු270.00

7 in stock

Compare
ISBN 9789553113948
Publisher Sarasavi Publishers
Pages
Weight
Weight 350 kg