මිදුම් සේයා – Meedum Seya

ISBN – 9789554788008

මේ තරං ලොකු පරතරයක් 

අපි අතරේ ඇති කරන්න 

මට ඕනෑ වුනේ ඇයි කියලා

මටම තේරුම් ගන්න බෑ

කුංෆු සටන් ශිල්පිනියක් වගේ

පෙනන්නට හැදුවාට 

ඔයා

මලක් – මල් පෙත්තක් – මල් රේණුවක් තරං

මුදු කෙල්ලක්

මට ගහක්-ගලක් වෙන්න පුලුව උනේ 

කොහොමද මන්දා

විශ්වාස කරන්න සේයා

මේ දුරස්වීම

මංම ඇති කළා උනත්

මට හරියට ඔයාව මතක් වෙනවා

රු450.00 රු400.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789554788008
Publisher Sayura Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 g