සොදුරු මැදුර මෙන්ෆ්‍රෙයා – Menfreya

ISBN –  978955656

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙකුගේ දියණිය වන හැරියට් ට , කොනිෂ් වෙරළ තිරයේ පිහිටා තිබෙන මෙන්ෆ්‍රෙයා මන්දිරය සතුටින් හා සජීවී මනෝභාවයන්ගෙන් පිරුණු බලකොටුවකි. මනාලියක ලෙස මෙන්ෆ්‍රෙයා මැදුරට එන ඇයට , ඒ තුළ ද්‍රොහි ක්‍රියා ඊර්ෂාව හා මිනි මැරුම් සැගව ඇති බව දැනගන්නට ලැබෙයි. 

ප්‍රසිද්ධ මෙන්ෆ්‍රෙයා ඔරලෝසුවේ වෙලාව නැවතුන විට මෙන්ෆ්‍රිවරයෙකු දරුණු මරණයකට පත්වන බවට පවතින පුරාවෘත්තය සත්‍යයක් වන්නේ ද?

රු700.00 රු595.00

Compare

Product Description

 

ISBN 9789556565836
Publisher Sooriya prakashana
Pages
Weight 0
Weight 350 g