මිසරි – MISERY

ISBN – 9789553842305

උමතු ගැහැණියක ගේ මාරාන්තික ග්‍රහණයට අසු වු අසරණ ලේඛකයෙකු ගේ බිහිසුණු කතාව

Stephen King ගේ මිසරි නවකතාවේ සම්පුර්ණ හා අසංශිප්ත සිංහල පරිවර්තනය

රු690.00 රු550.00

Compare
ISBN 9789553842305
Publisher Self
Pages
Weight 0
Weight 350 kg