මොසාඩ් – Mossad

ISBN – 9789553113153

ලොව ශ්‍රේෂ්ඨතම බුද්ධි සේවාව ලෙස, ජාත්‍යන්තරව පිළිගැනෙන මොසාඩ් , රහස්‍යභාවයේ ඝන වෙස්වලාවකින් ආවරණය වී ඇති , අත්‍යන්තම ගුප්ත සේවාවද වේ. එහි අපමණ වසඟකාරී වික්‍රමයන් මෙන්ම එහි වීරයන් බොහොමයක්ම මෙතෙක් අනාවරණය කර නොමැත. 

රු850.00 රු770.00

Compare
ISBN 9789553113153
Publisher Sarasavi Publishers
Pages
Weight
Weight 350 g