නාග වශිය – Naga Washiya

ISBN – 9789556772876

ත්‍රාස ජනක නවකතා ලෝකයේ චක්‍රවර්ති ලෙස කිරුළු පලන් ජේම්ස් හැඩ්ලි චේස්ගේ ” The things men do” නම් අතිශය ජනප්‍රියනවකතාවේ සිංහල පරිවර්තනයයි. අධික තන්හාව නිසා අපරාධ වලට යොමුවී, පසුව ඒවාට වන්දිගෙවූ අයුරු කුතුහලය, භීතිය හාප්‍රමෝදය දන්වමින් රචිත නව කතාවකි

රු500.00 රු450.00

Compare
ISBN 9789556772876
Publisher SURASA (FAST)  PUBLISHERS
Pages
0
Weight 350 kg