නාලන්දාවේ ශාපය – Nalanadawe Shapaya

ISBN – 9789553727282

දෙවහුති ළමා වැන්දබුවෙකි. ලෝකයටම දැනුම බෙදමින් නාලන්දා විශ්ව විද්‍යාලය වජබුනු සවර්ණමය නාලන්දා භුමියේ ජිවත් වුනු ඇය ඉගෙන ගන්නට ආසා ඇති මුත් , දහසක් තහන්චි වලින් කොටු වූ අවසනාවන්තියක් වුවාය. 

ඒ නිසාම ඇය අතින් බියකරුම වරදක් සිදුවිය. ඉතිහාසයේ කිසි දිනෙක සමාවක් නොලැබෙන ඒ වරද නිසාම ඇය ශාප ලද්දියක වුවාය. 

සියවස් ගණනකට එපිට විසු ඒ ශාපලත් ළමා වැන්දබුව වර්තමානයේ වෙසෙන චාන්දනිට හමුවන්නේ කෙසේද ? 

සියවස් ගණනක ශාපයෙන් ඔවුන්ට ගැලවෙන්නට හැකි වේද ? සිදු වූ බියකරුම වරද කුමක් ද ?

මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න. මැයි 7 වෙනිදා ඉදන් කියවන්න දැන්ම ඔබේ පිටපත වෙන් කරවා ගන්න. 

රු600.00 රු510.00

Compare
ISBN 9789553727282
Publisher Muses Publishing
Pages
Weight
Weight 350 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “නාලන්දාවේ ශාපය – Nalanadawe Shapaya”