නව කවි සංග්‍රහය

ISBN – 9789556522624

නූතන පද්‍ය සාහිත්‍ය අධයනය කිරීමට අවශ්‍ය උපකාරක ග්‍රන්ථයක් ලෙසින් නව කවි සංග්‍රහය සම්පාදනය කර ඇත.

රු680.00 රු545.00

Compare
ISBN 9789556522624
Publisher  Wijesuriya Grantha Kendraya
Pages 352
Weight 500g
Weight 350 g