නෙප්චුන් ගේ පුත්‍රයා – Neptune Ge Puthraya

ISBN – 9789556972856

නව වීරයන් තිදෙනෙක්…
අතුරුදහන් වු උපදෙවියෙක්..
මරණයේ දෙවියන් මුදා හරින්නට ගවේෂණයක්…

රොමයේ දෙවියන් මමයි. මහා හමුදාවන් ආරක්ශා කරන්නේ මමයි. මට අවසානයක් නැති යුද්ධයක් ඔනා නැ. නුඹ මට සේවය කළ යුතුයි

මම ගවේශනයක් ඇණවුම් කරනවා. දෙවියා නිවේදනය කළා. නුඹලා උතුරට ගොස් දෙවියන්ට ඔබ්බෙන් ඇති භුමියෙන් තනාටොස් සොයා ගත යුතුයි. නුඹලා ඔහුව නිදහස් කර යොදයන්ගේ සැලසුම් නිශ්ප්‍රභා කල ‍යුතුයි

 

රු975.00 රු830.00

Compare
ISBN 9789556972856
Publisher Vidarshana
Pages 372
Weight 0
Weight 350 kg