නිදහස් වහල්ලු – Nidahas Wahallu

ISBN – 9789556809053

පැට්ට්‍රික් ඇමතිතුමා මෙසේ නිහඩව සිටිමේ රහස කුමක්ද ? ජයවීරට වැටහෙන අයුරින් නම් දැන් ඔහු බෙල්ල මුලටම සිරවි ඇට්. පැට්‍රික්ගේ රියදුරු ඊයේ පැවසු ලෙසින් අගමැතිතුමා නැවත වරක් පැට්‍රික්ව කැදවා ඇති බව දැනගන්නට ලැබිණි.

අගමති තුමා මේ කතා කරන්නේ ඔහුගේ දේශපාලන ගමනේ අවසානය සනිටුවහන් කරන්නද?

නිදහසේ වහල්ලු… අගොස්තු 24 සිට කියවන්න… වට්ටම් සහිතව ඔබේ පිටපත වෙන් කරවාගන්න

රු850.00 රු720.00

Compare

Product Description

 

ISBN 9789556809053
Publisher Samudra Publishers
Pages
Weight 0
Weight 350 kg