නිල් නෙතු ඔබේ හදවත මගේ – Nil Nethu Mage Hadawatha Obe

ISBN – 

මගේ වස්තුවක් කාටවත් අයිතිවෙන්න දිලා බලන් ඉන්න් තරම් මන් පගරනැට්ටෙක් නෙමේ. ඒ දේ මට අයිතිවෙන්නේ නැතිනම් මම ඒක විනාශ කරනවා. ඒක ඔයාටත් පොදුයි. එත් ඊට කලින් ඔයාව මට නැති කරපු එකාගේ ගනුදෙනුව මම බෙරලා එන්නම්

රු780.00 රු700.00

8 in stock

Compare

Product Description

 

ISBN
Publisher TASHEN prakashana
Pages
Weight 0
Weight 350 kg