නිල් නෙතු ඔබේ හදවත මගේ – Nil Nethu Mage Hadawatha Obe

ISBN – 

මගේ වස්තුවක් කාටවත් අයිතිවෙන්න දිලා බලන් ඉන්න් තරම් මන් පගරනැට්ටෙක් නෙමේ. ඒ දේ මට අයිතිවෙන්නේ නැතිනම් මම ඒක විනාශ කරනවා. ඒක ඔයාටත් පොදුයි. එත් ඊට කලින් ඔයාව මට නැති කරපු එකාගේ ගනුදෙනුව මම බෙරලා එන්නම්

රු780.00 රු700.00

In stock

Compare

Product Description

 

ISBN
Publisher TASHEN prakashana
Pages
Weight 0
Weight 350 g