නිමල මල – Nimala Mala

ISBN -9789556778694

වඩමාරච්චි , ත්‍රිවිද බලය, රිවිරැස , බලවේගය , ජය සිකුරු ආදි මෙහෙයුම් වලට සහභාගි වු සොල්දාදුවෙකුගේ කතාවයි.

රු550.00 රු465.00

Compare
ISBN 9789556778694
Publisher SURASA (FAST)  PUBLISHERS
Pages 326
0
Weight 350 kg