නිම්තෙර සොයා – Nimthera Soya

ISBN – 9789558884898

කිසියම් හේතුවක් මත සැප්තැම්බර් මාසයේදී යම් ස්ථානයකට රැස්වන පුද්ගලයන්ගෙන් අයෙකු ඝාතනය කිරිමට මිනිමරුවා සැලසුම් මරන්නේ පෙබරවාරි මාසයේදිය.සියල්ල නිසියාකාරව පෙළගැසුනු පසු මිනිමරුවා ක්‍රියාත්මක වේ. නමුත් හර්කියුල් පයිරේට් නොමැතිව මිනිමරුවා නැවත්වීමට පොලිසියට හැකිවේද?

රු550.00 රු500.00

Compare
ISBN 9789558884898
Publisher Ashirwada Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 kg