නිවෙසින් බැහැර දෙවසරක් – Niwesin Bahara Dewasarak

ISBN – 97895570

රෝස් වයිද්ලර්  යනු පොත් මාලාවේ LITTLE HOUSE නිර්මාතෘවරිය වන ලොරා ඉන්ගල්ස් වයිඩර්ගේ දියණියයි. Roger Lea Macbride විසින් රචිත මේ පොත් පෙළ මගින් රෝස් ගේ ජිවිත කතාව විස්තර කෙරෙනු ඇත

රු375.00 රු335.00

Compare
ISBN 97895570
Publisher Samayawardana Poth Hala
Pages
Weight 300g
Weight 350 kg