නිවුන්නු – Niwunnu

ISBN – 9789556910971

ඒ දෙන්නා නිවුන්නු.. කරදරකාර නිවුන්නු. හැමොටම ඒ දෙන්නාව එපා වෙලා. ඒ දෙන්නාටත් හැමොවම එපා වෙලා. මේ කරදරකාර වැඩිහිටියන්ගෙන් බේරිලා පැනලා යන්නයි. ඒ දෙන්නා හිතන්නේ

රු730.00 රු620.00

Compare
ISBN 9789556910971
Publisher Wijesooriya grantha kendraya
Pages 258
Weight
Weight 350 kg