නොමළ මරණය – Nomala Maranaya

ISBN –  9789556565072

ස්නායු කම්පනයකට පත් තරුණ ලෝයර් මහතෙකු විවේකය පතා එංගලන්තයේ සිට ඇමරිකාවේ පදිංචි තම නැයෙකුගේ නිවාස වෙත යයි. එහිදී සිදුවන අදහාගත නොහැකි අභිරහස් මරණයක් නිසා ඔහුගේ සනිපයත් විවේකයත් නෑ පිරිසද අහිමි කර ගනී. එහෙත් සිය රට බලා පැමිණෙන්නේ එක අපේක්ෂාවක් පමණක් මල්පල ගන්වමිනි.

රු200.00 රු178.00

Compare

Product Description

 

ISBN 9789556565072
Publisher Sooriya prakashana
Pages
Weight 0
Weight 350 g